Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Logistics

 
Οι μηχανικοί της ECOSAFE είναι πιστοποιημένοι σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από το Υπουργείο Μεταφορών, με εμπειρία στον τομέα του Logistics. Η ομάδα μας παρέχει στις επιχειρήσεις οικονομικά και τεχνικά ανταγωνιστικές λύσεις αναφορικά με την οδική, σιδηροδρομική και θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR/RID/IMDG) καθώς και εμπορευματικών φορτίων.
 

Ειδικότερα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
  • Εκπαίδευση προσωπικού και εμπλεκομένων
  • Φόρτωση/Στοίβαξη/Στερέωση και Ασφάλεια στη μεταφορά φορτίων

 

 

 
 
Για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Βιομηχανίας πατήστε εδώ!