Πιστοποιήσεις

 

 

  • Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008  pdf
  • Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 pdf
  • Πολιτική εταιρίας pdf