Τεχνικά έργα

Η Ecosafe παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται μελέτη, σχεδιασμός ή ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας παρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης, υπηρεσίες project management και επίβλεψης έργων