Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ECOSAFE παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε βιομηχανία ή φορέα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:
 

Βιομηχανία και ιδιωτικοί φορείς

  • Συγκρότηση εταιρικών σχεδίων (Business Plan)
  • Αδειοδότηση και συγκρότηση επενδυτικών φακέλων
  • Χημικοτεχνικές Μελέτες
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες και σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Project management και επίβλεψη έργων

 
 
Για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του Logistics πατήστε εδώ!