Αποξήλωση Αμιάντου

Ο κύκλος των υπηρεσιών της ECOSAFE περιλαμβάνει:

  • Επιθεώρηση οπτική και δειγματοληπτική για την αναγνώριση υλικών που περιέχουν αμίαντο. Εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων.
  • Αποξήλωση υλικών με αμίαντο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία KYA 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013] και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Απορρύπανση του χώρου εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού σύμφωνα με την KYA 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013].
  • Τελικές μετρήσεις στον αέρα του χώρου εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 για τον προσδιορισμό ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας του χώρου από ίνες αμιάντου.
  • Επικάλυψη των αποξηλωμένων με αμίαντο επιφανειών με νέα συμβατικά υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Υλικά όπως τραπεζοειδής πάνελ, λαμαρίνα και άλλα.
  • Διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση των επικινδύνων αμιαντούχων υλικών, σε νόμιμο αποδέκτη του εξωτερικού και έκδοση του πιστοποιητικού νόμιμης διάθεσης (Certificate of Disposal).

 
Η ECOSAFE είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας για την αποξήλωση αμιαντούχων υλικών σύμφωνα με την K.Y.A. 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013] και από το ΥΠΕΚΑ για τη περαιτέρω διαχείριση έως την τελική διάθεσή τους.
 
Η ECOSAFE είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: ΕΛΟT EN ISO9001:2015, ΕΛΟT EN ISO14001:2015, EN ISO14001:2015 NON ACC, ΕΛΟT EN ISO45001:2018. Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

 
 

Ζήτηση Προσφοράς για την απομάκρυνση Αμιάντου
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Είδος υλικών αμιάντου π.χ. ελενίτ σε στέγη ή πλαγιοκάλυψη, καμινάδα, σωληνώσεις, ζαρτινιέρες αμιάντου, άλλο

 

Επιφάνεια (m2) ή μέτρα (m) των υλικών αμιάντου προς απομάκρυνση

 

Μέγιστη απόσταση από το έδαφος σε μέτρα π.χ. ύψος στέγης ή καμινάδας ή εναλλακτικά όροφος πολυκατοικίας

 

Τρόπος Πρόσβασης στην περίμετρο και εσωτερικά στο χώρο αποξήλωσης

 

Τοποθεσία του κτιρίου με τα υλικά αμιάντου Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., Νομός

 

Ιδιώτης / Εταιρία (*απαιτείται)

 

Όνομα Επώνυμο (*απαιτείται)

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας, Fax (*απαιτείται)

 

E-mail (*απαιτείται)

σ.σ. Επιθυμητή η αποστολή φωτογραφιών στο [email protected]