Αποξήλωση Αμιάντου

Ο κύκλος των υπηρεσιών της ECOSAFE περιλαμβάνει:
 

  • Επιθεώρηση οπτική και δειγματοληπτική για την αναγνώριση υλικών που περιέχουν αμίαντο. Εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων.
  • Αποξήλωση υλικών με αμίαντο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία KYA 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013] και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Απορρύπανση του χώρου εκτέλεσης εργασιών με τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού σύμφωνα με την KYA 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013]. Τελικές μετρήσεις στον αέρα του χώρου εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 για τον προσδιορισμό ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας του χώρου από ίνες αμιάντου.
  • Επικάλυψη των αποξηλωμένων με αμίαντο επιφανειών με νέα συμβατικά υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Υλικά όπως τραπεζοειδής πάνελ, λαμαρίνα και άλλα.
  • Διαχείριση, μεταφορά και τελική διάθεση των επικινδύνων αμιαντούχων υλικών, σε νόμιμο αποδέκτη του εξωτερικού και έκδοση του πιστοποιητικού νόμιμης διάθεσης (Certificate of Disposal).

 
Η ECOSAFE είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας για την αποξήλωση αμιαντούχων υλικών σύμφωνα με την K.Y.A. 4229/395/2013 [ΦΕΚ 318/Β/2013] και από το ΥΠΕΚΑ για τη περαιτέρω διαχείριση έως την τελική διάθεσή τους.