Ασφαλής Φόρτωση & Στερέωση

Φόρτωση, στοίβαξη, στερέωση και ασφάλεια στη μεταφορά φορτίων

Οι μηχανικοί της ECOSAFE παρέχουν υπηρεσίες για την ασφαλή φόρτωση – στοίβαξη και στερέωση με στόχο την ασφάλεια της μεταφοράς των εμπορευματικών φορτίων, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, τους κανονισμούς και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
 

Οι υπηρεσίες αφορούν:

  • Αυτοψία και προκαταρτική αξιολόγηση
  • Έλεγχος εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
  • Τεχνική Έκθεση και οδηγίες για τις διαδικασίες φόρτωσης – στοίβαξης και στερέωσης
  • Εκπαίδευση προσωπικού και εμπλεκομένων
  • Παρακολούθηση των διαδικασιών μέσω ελέγχων
  • Report βελτιστοποίησης από τους ελέγχους