Εκπαίδευση Προσωπικού και Εμπλεκομένων

Οι μηχανικοί της ECOSAFE παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε όλους τους εμπλεκομένους της επιχείρησης και ειδικότερα σε υψηλόβαθμα στελέχη (managers, διοικητικό προσωπικό), σε αποθηκάριους, χειριστές και οδηγούς.
 

Οι εκπαιδεύσεις αφορούν:

  • Οδική μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)
  • Σιδηροδρομική μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID)
  • Θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων (IMDG)