Εταιρία

λίγα λόγια για εμάς

Σχετικά με εμάς

Η Ecosafe, με έδρα την Αθήνα, ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και τεχνικών έργων τόσο στη βιομηχανία όσο και σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει αναπτύξει ένα σύνολο αξιόπιστων συνεργατών στην Ευρώπη και διεθνώς και μπορεί να ανταπεξέλθει στα πιο απαιτητικά έργα. Ως μία ευέλικτη και με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας  εταιρία, μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία των έργων σας.
Τομείς δραστηριότητας: απομάκρυνση και διαχείριση υλικών αμιάντου, ολική διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR – RID – IMDG, μελέτες μηχανικού και επιβλέψεις, καθώς και σχεδιασμός κατασκευή σύνθετων τεχνικών έργων και παρακολούθηση καλής λειτουργίας συντήρησης τους.

Οι στόχοι μας

Για πάνω από 16 χρόνια, η απομάκρυνση και διάθεση υλικών αμιάντου, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και εμπορευμάτων, οι μελέτες, η κατασκευή τεχνικών έργων έχουν ενσωματωθεί και αναπτυχθεί στην εταιρία ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών μας. Αναπτύσσουμε συνεχώς την τεχνογνωσία μας για να βοηθάμε τους πελάτες μας να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους, προστατεύοντας την υγεία τους και υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Τί κάνουμε

Στοχεύουμε πάντα στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών. Θέτουμε υψηλά τον πήχη των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και προσφέρουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες λύσεις. Γνωρίζουμε πώς να σχεδιάζουμε, να επικοινωνούμε και να κινητοποιούμαστε για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των έργων μας. Είμαστε προσηλωμένοι για συνεχή εξέλιξη.

Το όραμά μας

Να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Να αναγνωρίζεται η Ecosafe από τους πελάτες μας ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη βιομηχανία, τον δημόσιο & ιδιωτικό τομέα.

Οι βασικές αξίες μας

Ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας και σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τόσο για την αρμονική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας όσο και για την προστασία και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας αυτές. Εντός της εταιρίας, προτεραιότητα μας είναι η συνεχής εξέλιξη και εκπαίδευση των συνεργατών μας και η προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους στην εργασία.

Σεβασμός στους ανθρώπους

Αναγνωρίζουμε ότι η συμπεριφορά και η επικοινωνία αποτελούν κομβικούς παράγοντες για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων και επιτυχημένων έργων. Μέσω του κώδικα δεοντολογίας μας και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτούμε από τους συνεργάτες μας και ενθαρρύνουμε το σεβασμό προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Καινοτομία

Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, είναι η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων που θα παρέχουν προστιθέμενη αξία και θα αναβαθμίζουν τις δραστηριότητες των πελατών μας.

Εστίαση στον πελάτη

Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και εξελισσόμαστε διαρκώς για να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες τους.

Δεσμευόμαστε για συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συμβάλλουμε στους στόχους 3-5-6-8-9-11-13-14-15-17

Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη