Υπηρεσίες

πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

έργα | σχεδιασμός - διαχείριση

Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός και διαχείριση έργου, επίβλεψη, παρακολούθηση καλής λειτουργίας και συντήρησης [υπηρεσίες after sales].

Υπηρεσίες

επικίνδυνα εμπορεύματα | adr-rid-imdg

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οδική, σιδηροδρομική και θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και εμπορευματικών φορτίων.

Υπηρεσίες

υπηρεσίες μηχανικού | επίβλεψη

Μελέτες μηχανικού, οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας έργων και ανάλυση SWΟT, project management και επίβλεψη.