έργα | σχεδιασμός - διαχείριση

σχεδιασμός και διαχείριση έργου, επίβλεψη καλής λειτουργίας και συντήρησης [υπηρεσίες after sales]

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων

Η Ecosafe αναλαμβάνει τον σχεδιασμό | διαχείριση έργων και υπηρεσίες καλής λειτουργίας | συντήρησης εγκαταστάσεων, σε κάθε βιομηχανία ή φορέα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

  • Έργα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Εξειδικευμένες υπηρεσίες ολικής διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, εθνικής και διασυνοριακής μεταφοράς σύμφωνα με τον ΕΚ 1013/2006 ή την Σύμβαση της Βασιλείας και τελικής διάθεσης / ανακύκλωσης / αξιοποίησης τους σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση του εξωτερικού.
  • Έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα και ειδικότερα με τη μέθοδο των Τεχνητών Υγροβιότοπων. Η τεχνολογία αυτή έχει εφαρμογές σε μεμονωμένες κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, μικρομεσαίους οικισμούς, χωριά, κοινότητες, δήμους ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ορεινές, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.
  • Έργα και μονάδες επεξεργασίας στερεών και αερίων αποβλήτων.
  • Σύνθετα κατασκευαστικά έργα εγκαταστάσεων και κατασκευών.
  • Υπηρεσίες καλής λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων και κατασκευών.
τεχνικά έργα | σχεδιασμός - κατασκευή

Ζητήστε προσφορά για έργα συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.