υπηρεσίες μηχανικού | επίβλεψη

εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανικού

Υπηρεσίες μηχανικού | επίβλεψη

Η Ecosafe παρέχει ειδικές υπηρεσίες μηχανικού σε κάθε βιομηχανία ή φορέα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

  • Μελέτες Χημικού Μηχανικού
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Ανάλυση βιωσιμότητας έργων και ανάλυση SWΟT
  • Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) και ανάλυση μεθόδου
  • Project management και επίβλεψη έργων
μελέτες μηχανικού | επίβλεψη

Ζητήστε προσφορά για υπηρεσίες μηχανικού συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.