μελέτες μηχανικού | επίβλεψη

περιβαλλοντικές και οικονομικό τεχνικές μελέτες

Υπηρεσίες μελετών | επίβλεψης

Η Ecosafe παρέχει ειδικές μελέτες και υπηρεσίες μηχανικών σε κάθε βιομηχανία ή φορέα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
  • Μελέτες περιβαλλοντικής επιμόλυνσης από τη λειτουργία εργοστασίων και έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης
  • Μελέτες ανάλυσης υγρών, αερίων, στερεών και εκτίμηση κινδύνων
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Μελέτες Χημικού Μηχανικού
  • Μελέτες βιωσιμότητας έργων και ανάλυση SWΟT
  • Μελέτη και σχεδιασμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Μελέτες Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) και ανάλυση μεθόδου
  • Μελέτες ασφάλειας έργου και οδηγίες εργασίας
  • Project management και επίβλεψη έργων
μελέτες μηχανικού | επίβλεψη

Ζητήστε προσφορά για μελέτη | επίβλεψη μηχανικού συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.