τεχνικά έργα | σχεδιασμός - κατασκευή

σχεδιασμός και κατασκευή έργου, επίβλεψη καλής λειτουργίας και συντήρησης [υπηρεσίες after sales]

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικών έργων

Η Ecosafe αναλαμβάνει τον σχεδιασμό | κατασκευή | διαχείριση τεχνικών έργων και υπηρεσίες καλής λειτουργίας | συντήρησης εγκαταστάσεων, σε κάθε βιομηχανία ή φορέα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

  • Έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.
  • Έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης με τη μέθοδο των Τεχνητών Υγροβιότοπων. Η τεχνολογία αυτή έχει εφαρμογές σε μεμονωμένες κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, μικρομεσαίους οικισμούς, χωριά, κοινότητες, δήμους ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ορεινές, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.
  • Έργα και μονάδες επεξεργασίας στερεών και αερίων αποβλήτων.
  • Έργα αποθήκευσης και διανομής καυσίμων. Σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση δεξαμενών αντλιών και σωληνώσεων.
  • Σύνθετα κατασκευαστικά έργα εγκαταστάσεων και κατασκευών.
  • Υπηρεσίες καλής λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων και κατασκευών.
τεχνικά έργα | σχεδιασμός - κατασκευή

Ζητήστε προσφορά για τεχνικά έργα συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ.