Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο ecosafe.gr. Εδώ μπορείτε να δείτε τα εργαλεία συμμόρφωσης της εταιρίας μας με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων στις κατάλληλες «εργαλειοθήκες».   

Γενικά – Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες όροι χρήσης, εφαρμόζονται και ισχύουν σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου ecosafe.gr και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Ecosafe». Το Ecosafe σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην Ecosafe Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρία». Τα στοιχεία της Εταιρίας που διαχειρίζεται τον ιστότοπο είναι τα παρακάτω:

Στοιχεία εταιρίας

Επωνυμία: Ecosafe Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., δ.τ. «ECOSAFE»

Αντικείμενο: Υπηρεσίες Συμβούλων Μηχανικών

Έδρα: Ιπποκράτους 2, 10679 Αθήνα

ΑΦΜ: 997864140 – ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 87378402000

Τηλέφωνο: +30 210 2533657 (Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή)

Email: [email protected]

Εφαρμοστέες διατάξεις

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή κατά περίπτωση (2251/1994 ως ισχύει), το ηλεκτρονικό εμπόριο (Π.Δ. 131/2003), την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997, 4624/2019, ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ), την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη σχετική.

Ειδικότερα για τους παρόντες όρους, εφαρμόζεται το αρ.2 του ν.2251/1994 ως ισχύει.

Δεσμευτικότητα Όρων Χρήσης

Με την είσοδο και την πλοήγηση στο ecosafe.gr ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης. Η αποδοχή αυτή ισοδυναμεί με ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με το σύνολο ή κάποιους από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/της στον ιστότοπο ecosafe.gr, ειδοποιώντας σχετικά, εφόσον το επιθυμεί, τον διαχειριστή.

Οποιαδήποτε στιγμή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, μονομερώς, τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη και ισχύουν μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται ένας τακτικός έλεγχος στο περιεχόμενο των όρων αυτών από τους επισκέπτες/χρήστες πριν την είσοδο και πλοήγηση στον ιστότοπο ecosafe.gr.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Με την παρούσα αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Εταιρίας (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ecosafe από τη στιγμή δημοσίευσής του στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Το ως άνω περιεχόμενο προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.ecosafe.gr έχει καταχωρηθεί νόμιμα στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και το «Ecosafe» αποτελεί νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και, ως εκ τούτου, αμφότερα απολαύουν της προστασίας του σύγχρονου και ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για την προστασία των εμπορικών σημάτων. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, οργανισμών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Ως δημιουργός του περιεχομένου της, η Εταιρεία απαγορεύει ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της, την με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο χρήση, αντιγραφή, εγγραφή, αποθήκευση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου αυτού καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό. Σε περίπτωση που οι διαχειριστές της Ecosafe αντιληφθούν ότι κάποιο τρίτο μέρος προχωρεί σε συστηματική εκμετάλλευση και κυρίως απόσπαση, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή σημαντικού μέρους της βάσης δεδομένων του, οι διαχειριστές της Εταιρίας επιφυλάσσονται με τους παρόντες όρους για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματός τους.

Επιτρέπεται εξαιρετικά και εφόσον αναγράφεται η πηγή προέλευσης, η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, με την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή σκοπεύει σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες και η εκμετάλλευση του περιεχομένου δεν γίνεται για εμπορικούς και οικονομικούς λόγους. Η προηγούμενη εξαίρεση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Εταιρίας ούτε αναδεικνύει τέτοια βούληση της τελευταίας.

Οι ιστοσελίδες depositphotos.com και shutterstock.com αποτελούν τις πηγές προέλευσης μέρους των εικόνων που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ecosafe.gr, οι οποίες χρησιμοποιούνται με βάση ειδική άδεια (license), χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο το ηθικό δικαίωμα των φωτογράφων. Είναι σαφές, επομένως, ότι στις ως άνω απαγορεύσεις ανήκει και η αναδημοσίευση αυτών των εικόνων. Φωτογραφίες χρησιμοποιούνται επίσης από βάσεις δεδομένων με άδειες creative commons (π.χ. pexels.com, Wikimedia.org) σύμφωνα με τους όρους που θέτουν οι ιστοσελίδες αυτές.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρία προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της και εν γένει να λειτουργεί, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παραχώρηση κάποιων δεδομένων σας στην επιχείρησή μας είναι απαραίτητη όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές ή επικοινωνείτε με εμάς. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, αποδεχόμαστε, υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις αρχές επεξεργασίας κατά το αρ.5 ΓΚΠΔ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, διατηρούνται για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία (κυρίως φορολογική) αλλά και για τη διαφύλαξη των νομικών αξιώσεών μας. Τα ανωτέρω δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και βεβαίως υποστηρίζουμε και διασφαλίζουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας με αντίστοιχη διαδικασία.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί σύγχρονα και επικαιροποιημένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να αποτρέψει παράνομη εισβολή, πρόσβαση ή διάδοση των προσωπικών δεδομένων σας. Σας ενημερώνουμε ότι δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων ή σε κατάρτιση προφίλ.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της διασύνδεσής σας σε αυτόν, για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας ή και για λόγους marketing. Για περισσότερα επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

Η Εταιρία θα τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νομικές της υποχρεώσεις και στην πραγματική λειτουργία της.

Μη παροχή συμβουλών

Το περιεχόμενο του ιστότοπου ecosafe.gr και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ενδεικτικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτύου. Δεν αποτελούν συμβουλές και προτροπή για ενέργεια και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως τέτοιες. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημιές που προήλθαν από οποιαδήποτε πράξη ή/και παράλειψη που βασίστηκε, μερικά ή συνολικά, σε πληροφορίες που παρείχε η Ιστοσελίδα καθώς αυτές δεν παρέχονται συμβουλευτικά.

Η Εταιρία δεν εγγυάται, ούτε μπορεί να συναχθεί από τις περιστάσεις ότι εγγυάται, την ορθότητα, καταληλλότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχόμενων από συνεργαζόμενα τρίτα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του περιεχομένου του. Σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, οι επισκέπτες/χρήστες του Ecosafe έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών και ενθαρρύνονται να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις στον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Ευθύνη Εταιρίας – Περιορισμός ευθύνης 

To Ecosafe και η Εταιρία δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Η Εταιρία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου (ενδεικτικά σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, περιεχόμενα κ.α.) που λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης μέσω του Ecosafe, για την ακώλυτη λειτουργία ή αδυναμία χρήσης του ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.). Δεν παρέχεται, επίσης, καμία εγγύηση ότι σε περίπτωση ύπαρξης λειτουργικών σφαλμάτων, αυτά θα διορθώνονται. Περαιτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται για την καταλληλότητα, πληρότητα, ακρίβεια και την επικαιροποίηση του περιεχομένου των νομικών διατάξεων (Φ.Ε.Κ.), ανακοινώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων που τυχόν δημοσιεύει στα πλαίσια της ενημέρωσης των επισκεπτών και των χρηστών του Ecosafe.

Καμία αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως μπορεί να αναγνωριστεί καθώς ο επισκέπτης/χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος κάλυψης της ζημίας του, που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη 

Ο Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (γνωστός ως Netiquette) στοχεύει στην καθιέρωση συμβάσεων ευγένειας και αλληλοσεβασμού, καθώς και στην πιο αποδοτική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών.

Ο επισκέπτης/χρήστης στο Ecosafe, με την είσοδο και περιήγησή του, αποδέχεται τον Κώδικα αυτόν και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Ενδεικτικά απαγορεύεται να δημοσιεύει ή να αποστέλλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε άλλον τρόπο σε άλλον χρήστη ή τους διαχειριστές της Εταιρίας περιεχόμενο (οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο-link, αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από Η/Υ ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή) παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις καθώς και υιούς (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Απαγορεύεται, επίσης, μέσω της μετάδοσης και δημοσίευσης περιεχομένου η παραβίαση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (π.χ. κυριότητας) και δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων εκτός και αν τούτο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από κάποια νόμιμη συμβατική σχέση του επισκέπτη/χρήστη με τον φορέα των δικαιωμάτων αυτών.

Για τις ως άνω παραβιάσεις αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο επισκέπτης/χρήστης.

Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται και στην περίπτωση που παρέχει ψευδή στοιχεία ως προς το πρόσωπό του ή προβαίνει σε μίμηση οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού.

Με την υποβολή υλικού στο Ecosafe, παραχωρείτε στην Εταιρεία μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή κομματιού ή του συνόλου του εντός της Εταιρίας. Αποδέχεστε πως για την παραχώρηση της άδειας αυτής καθώς και για το περιεχόμενο που παραχωρείτε στο Ecosafe δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε καταβολή τιμήματος ούτε κάποιας μορφής αποζημίωση, εκτός αν υπάρχει γραπτή συμφωνία για το αντίθετο. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ η Εταιρία δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παρέχει οικειοθελώς.

Ο ιστότοπος ecosafe.gr δεν παρέχει κανένα δικαίωμα στον επισκέπτη/χρήστη του να χρησιμοποιεί αυτόν ως μέσο για τη διενέργεια ποινικά κολάσιμων πράξεων, και ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από την τέλεση πράξεων που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρίας ή θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του επισκέπτη/χρήστη αυτού σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρίας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/χρήστη. Η Εταιρία, επιπλέον, επιφυλάσσεται να στραφεί κατά του επισκέπτη/χρήστη και να ασκήσει και για τον εαυτό της κάθε νόμιμο δικαίωμά της για αποζημίωση εξαιτίας της παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση του Ecosafe εκ μέρους σας, αποδέχεστε την ορθότητα και την αναλογικότητα των εξαιρέσεων και των περιορισμών ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο.

Με τους παρόντες όρους ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί πως το Ecosafe έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι έρχεται σε αντίθεση με τους όρους χρήσης του. Η μεταβολή ή/και η προσωρινή ή μόνιμη διακοπή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών για σοβαρό λόγο αποτελεί δικαίωμα του Ecosafe. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι για όλες τις ως άνω τροποποιήσεις δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα αποζημίωσής τους με οποιονδήποτε τρόπο κατά του Ecosafe ή των διαχειριστών του.

Για οποιαδήποτε διαφωνία σας με τέτοια κίνηση εκ μέρους του Ecosafe, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected] για περαιτέρω διερεύνηση.

Υπερσυνδέσεις

Το Ecosafe, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιήγησης των επισκεπτών/χρηστών του, παρέχει στους τελευταίους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών μέσω των κατάλληλων (links). Η κάθε ιστοσελίδα στην οποία παραμπέμπουν οι υπερσυνδέσεις (links) περιλαμβάνει τους δικούς της όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης της οφείλει να τηρεί. Σε καμία περίπτωση η παροχή των υπερσυνδέσεων αυτών δεν συνάγεται την αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου των παραπεμπόμενων ιστοσελίδων από πλευρά της Εταιρίας. Το Ecosafe ή/και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με τον κάθε σύνδεσμο (link). Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο επισκέπτης/χρήστης.

Λοιποί όροι

Οι διαχειριστές και σχεδιαστές του Ecosafe ενεργούν έχοντας ως κύριο στόχο την βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας και εν γένει. Για τον λόγο αυτόν λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες/χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Παρόλα αυτά ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Επίλυση διαφορών

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Πάγια επιδίωξη του Ecosafe.gr και της Εταιρίας είναι η φιλική και εξωδικαστική επίλυση των οποιωνδήποτε διαφορών προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης/χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή ελλιπή πληροφορία στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο [email protected].