Πελάτες

Η Ecosafe παρέχει υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

Μεταξύ των πελατών μας περιλαμβάνονται:
 

  Ιδιωτικός Τομέας
  Διυλιστήρια
  Εταιρίες πετρελαιοειδών
  Αεροδρόμια
  Πρατήρια υγρών καυσίμων
  Νοσοκομεία
  Μεταλλουργικά Προϊόντα
  Μεταλλικά Προϊόντα
  Κατασκευές
  Μεταφορικά Μέσα
  Ναυπηγεία
  Χημικά
  Χρώματα
  Φάρμακα
  Καλλυντικά
  Απορρυπαντικά
  Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα
  Επεξεργασία Δέρματος
  Εκδόσεις Εφημερίδων
  Ελαστικό
  Πλαστικά
  Ορυχεία
  Μεταλλεία  Δημόσιος Τομέας
  ΔΕΗ
  ΕΥΔΑΠ
  Πολεμικό Ναυτικό
  Δήμοι
  Νομαρχίες
  Στρατός