Τελευταία Νέα

know more about us123

Μέχρι σήμερα

Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων από βιομηχανίες, φορείς του δημοσίου & ιδιωτικού τομέα

Η Ecosafe ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία έργα συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης:

4500 τόνων επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων

1000 τόνων επικινδύνων αποβλήτων φυτοφαρμάκων

2500 τόνων επικινδύνων υλικών αμιάντου

Μέχρι σήμερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλούς φόρτωσης, στερέωσης και μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων οδικώς, δια θαλάσσης και σιδηροδρομικώς ADR-RID-IMDG.

Η Ecosafe ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια και μελέτες αναφορικά με την ασφαλή φόρτωση, στερέωση και μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων οδικώς, δια θαλάσσης και σιδηροδρομικώς. Παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μεταφορά και την αποθήκευση επικινδύνων εμπορευμάτων.